สนง. เกษตร เตือน ห้ามใช้งาน ‘น้ำยาล้างห้องน้ำ’ ใน ‘นาข้าว’ เด็ดขาด

สนง. เกษตร เตือน ห้ามใช้งาน ‘น้ำยาล้างห้องน้ำ’ ใน ‘นาข้าว’ เด็ดขาด

สำนักงานเกษตรประจำจังหวัดมหาสารคาม ได้ประกาศเตือนห้ามใช้งาน น้ำยาล้างห้องน้ำ ลงใน นาข้าว เป็นอันขาด หลังมีการเผยแพร่ของข้อมูลที่ว่า (5 ก.ค. 2565) หลังจากที่มีการเผยแพร่ของข้อมูลที่ว่ามีการใช้งาน น้ำยาล้างห้องน้ำ ลงใน นาข้าว เพื่อให้ผลผลิตที่ดี และงอกงามนั้น ทางสำนักงานเกษตรประจำจังหวัดมหาสารคาม ได้ออกมาประกาศเตือน และชี้แจงไม่ให้ทำตาม

โดยรายละเอียดของข้อมูลที่ว่านั้นก็เป็นดังนี้ 

ยายสนม รักษาพล อายุ 76 ปี ชาวนาบ้านกุดเป่ง ต.แก่งเลิงจาน อ.เมืองมหาสารคาม  กล่าวว่า  ตนมีที่นาอยู่ 4 ไร่ ทำนามาตั้งแต่เกิดน่าจะ 50 กว่าปี ยังไม่เคยเห็นใครเอาน้ำยาล้างห้องน้ำ มาฉีดพ่นใส่นาข้าวเลย เพราะมันน่าจะเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายนะ มันจะช่วยได้ไง เพราะขนาดเขาใช้ยาฆ่าหญ้ามาฉีดหญ้ายังไม่ตายเลยตอนนี้  ที่นาของที่บ้านยายมีแต่ใส่ปุ๋ยให้นาข้าว แต่ตอนนี้ทุกอย่างก็แพงหมดถ้าประหยัดได้ก็ต้องประหยัดจะไม่ใช้อะไรที่มันสิ้นเปลือง  ถ้าปีไหนหญ้าเยอะก็ถึงจะใช้ยาฆ่าหญ้า ฝากคนที่ใช้น้ำยาล้างห้องน้ำมาฉีดพ่นใส่นาข้าวว่า มันไม่น่าจะดี ไม่ควรที่จะมาทำตามนะ เพราะมันน่าจะอันตรายมากกว่า    

นายสมพร นามพิลา เกษตรจังหวัดมหาสารคาม ได้ทำการเตือนเกษตรกรที่อยู่ในจังหวัดว่า ด้วยเรื่องการน้ำยาล้างห้องน้ำ มาผสมฉีดพ่นในนาข้าวนั้น อย่าไปหลงเชื่อจากสื่อโซเซียลว่าใช้แล้วนาข้าวจะงอกงาม เพราะสารเคมีจำพวกนี้ยังไม่มีการพิสูจน์ชี้ชัดว่ามีผลต่อนาข้าว และน่าจะสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุด้วย ถ้ามีปัญหาอะไรให้สอบถามมาทางสำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคามจะดีที่สุด

ราคาน้ำมันในประเทศ ยังเป็นปัจจัยกดดันหลัก เนื่องจากราคาน้ำมันสำเร็จรูปสิงคโปร์ยังอยู่ในระดับสูง จากค่าการกลั่นที่อยู่ในระดับสูง ขณะที่ราคาสินค้าต่าง ๆ ทนแบกรับต้นทุนไม่ไหว มีการทยอยปรับขึ้นราคา

ในเดือน มิ.ย. เงินเฟ้อมาจากราคาพลังงาน 5% อาหารสด 1.2% และเงินเฟ้อพื้นฐาน 1.7% ซึ่งเราคาดว่าแนวโน้มเงินเฟ้อจะยังสูงขึ้นต่อเนื่อง และจะถึงจุดพีกสุดในเดือน ส.ค. 2565 อาจจะแตะระดับใกล้เคียง 9%

ชำระหนี้ กยศ. 5 กรกฎาคม 2565 วันสุดท้าย มีเงื่อนไขอะไรบ้าง เช็กได้ที่นี่

The Thaiger มาช่วยเตือนความจำอีกครั้ง สำหรับกำหนดการ ชำระหนี้ กยศ. วันสุดท้าย 5 กรกฎาคม 2565 ใครที่เคยกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. ต้องชำระหนี้งวดแรกภายในวันที่ 5 ก.ค. 65 เพื่อป้องกันการค้างชำระหนี้จนถูกคิดเบี้ยปรับหรือถูกดำเนินคดี สามารถตรวจสอบเงื่อนไข และวิธีการชำระหนี้ ได้ที่นี่เลย จ่ายยังไง จ่ายเท่าไร จ่ายก่อน-หลังวันที่กำหนดจะเป็นอะไรไหม เรารวมทุกคำตอบมาให้แล้ว ไปดูพร้อมกันเลย

สำหรับใครที่ทำการกู้ยืมเงินจากทางกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. หากสำเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแล้ว เมื่อครบระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และมีลักษณะเข้าเกณฑ์การกู้ยืม ก็ต้องทำการชำระหนี้ตามที่ทางกองทุนได้ส่งใบแจ้งหนี้ฯ ไปให้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

หลักเกณฑ์การชำระหนี้ กยศ.

เนื่องจากวันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี จะถือว่าเป็นวันครบกำหนดชำระเงินคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. ซึ่งผู้กู้ยืมเงินจะต้องชำระหนี้งวดแรก ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม หลังจากครบระยะเวลาปลอดหนี้ โดยยึดตามหลักเกณฑ์การชำระหนี้ของทางกองทุน กยศ. ดังนี้

1. ผู้กู้ยืมเงินต้องชำระเงินกู้ยืม พร้อมทั้งดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใดร้อยละ 1 ต่อปี โดยต้องคืนให้กองทุน ให้เสร็จสิ้นภายใน 15 ปี นับแต่วันที่ต้องเริ่มชำระหนี้

2. ให้ผู้กู้ยืมเงินชำระหนี้งวดแรก ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม หลังจากครบระยะเวลาปลอดหนี้

3. การชำระหนี้งวดต่อ ๆ ไปให้ผู้กู้ยืมเงินชำระเงินต้นคืน ตามอัตราผ่อนชำระที่กองทุนกำหนด พร้อมด้วยดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด ในอัตราร้อยละ 1 ต่อปีของเงินต้นที่คงค้าง ภายในวันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี

4. หากผู้กู้ยืมเงินผิดนัดชำระหนี้ ผู้กู้ยืมเงินจะต้องชำระค่าปรับ หรือค่าธรรมเนียมจัดการกรณีผิดนัดชำระหนี้ตามอัตราที่กองทุนกำหนด

5. ผู้กู้ยืมเงินที่มีความประสงค์จะขอชำระหนี้คืนก่อนครบกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ หรือก่อนครบระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี สามารถชำระคืนได้โดยไม่เสียดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด

ให้ผู้กู้ยืมเงินไปติดต่อแสดงตน ขอชำระหนี้ และเลือกวิธีการผ่อนชำระเป็นรายปี หรือ รายเดือน กับผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมได้ทุกสาขาก่อนที่จะครบระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี

กรณีผู้กู้ยืมเงินยังอยู่ในระหว่างการศึกษา แต่ไม่ได้กู้ยืมในปีการศึกษาใด ต้องแจ้งสถานภาพการศึกษาต่อผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม โดยให้นำใบรับรองจากสถานศึกษา และ เลขบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ของผู้กู้ไปแสดงทุกปีจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา

Credit : ที่เที่ยวญี่ปุ่น | จัดอันดับต่างๆ | รีวิวของแบรนเนม | วิธีการลงทุนต่า